Met medicijnen op onderweg? Let op je bloedwaardes!


Met medicijnen op onderweg? Let op je bloedwaardes!

Sinds kort is een nieuwe wetgeving van kracht die het mogelijk maakt om bestuurders te testen op drugsgebruik. Wie onder invloed van drugs aan het verkeer deelneemt, kan een forse boete en een rijontzegging tegemoet zien. Maar dat blijkt ook te gelden voor medicijngebruik.

De nieuwe wetgeving hieromtrent is al een tijd in de maak. De adviescommissie heeft al in 2014 een rapport opgeleverd, maar door gesteggel over de aanbesteding rond testapparatuur heeft het tot afgelopen 1 juli geduurd voordat de nieuwe wet werd ingevoerd. Sindsdien is het mogelijk dat je gecontroleerd wordt op drugsgebruik achter het stuur. Op zich is dat een goede zaak, maar de bijwerkingen hebben op een groep Nederlanders die door de KNMP, de overkoepelende organisatie voor apothekers, op een miljoen wordt geschat potentieel een stevige impact. Het medicinale gebruik van onder andere cannabis, opiaten en amfetaminen in het verkeer is (boven een bepaalde grenswaarde, die vergelijkbaar heet te zijn met 0,5 promille alcohol) met de nieuwe wetgeving namelijk óók zonder meer strafbaar gesteld, ondanks een opmerking van de adviescommissie waarin wordt gesteld dat er ‘ruimte voor medicinaal gebruik’ moet zijn.

Mensen met bijvoorbeeld Attention Deficit Disorder (ADD), Attention Deficit/Hyperactive Disorder (ADHD) of een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) maar ook met kanker, hernia of Multiple Sclerose (MS) zijn vaak afhankelijk van dergelijke medicijnen. Denk aan morfine, medicinale cannabis, methylfenidaat, dexamfetamine, verschillende antipsychotica en antidepressiva. Deze medicijnen worden overwegend met een geel attentielabel door de apotheek verstrekt en vallen dus onder medicijnen in categorie II, waarvan het CBR stelt dat na een gewenningsperiode van twee weken en in overleg met de behandelend arts gewoon mag worden gereden als er geen voor de rijvaardigheid nadelige bijwerkingen zijn. Deze richtlijn is afkomstig van het KNMP en heeft tot op heden naar tevredenheid gefunctioneerd. Dit advies geeft de website rijveiligmetmedicijnen.nl voor de meest gangbare psycho-actieve medicijnen ook, hoewel daar inmiddels bij in het bijzonder dexamfetamine op de nieuwe wetgeving wordt gewezen. De behandelend arts en de apotheek handelen vanuit de KNMP-richtlijn en zullen in principe geen negatief advies geven ten aanzien van autorijden. Niets aan de hand, zou je dan denken, maar zelfs met een medische verklaring mag je niet rijden met een hogere bloedwaarde voor je medicatie dan de wet aangeeft.

Dit is vooral wrang omdat bijvoorbeeld mensen met ADD, ADHD, ASS of een dergelijke aandoening hun medicijnen júist gebruiken om goed te kunnen functioneren. De veelgebruikte analogie met een bril geldt hier heel duidelijk. Brildragers kunnen ongetwijfeld overleven zonder bril, maar het wordt er nodeloos moeilijk van en in het verkeer ronduit gevaarlijk. Dat is met veel voorgeschreven psycho-actieve medicatie niet anders. Veel gebruikers zullen zich juist zonder medicatie gedragen alsof ze ‘onder invloed’ zijn, omdat de chemische huishouding van hun hersenen anders is dan normaal. Mét medicijnen kunnen ze dus juist wél veilig autorijden. Maar het mag niet. Wel van het CBR (desnoods met een paar mitsen en maren, maar het mag van het CBR), maar de politie kan je zonder pardon een rijverbod en een forse bekeuring geven.

Inmiddels hebben de KNMP en Ieder(In), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, aan de bel getrokken bij de ministers van Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie, en Verkeer en Waterstaat. De betrokken bewindslieden hebben aangegeven de urgentie van een oplossing in te zien. De KNMP stuurt aan op opschorting van de handhaving op deze wetgeving tot een definitieve oplossing van kracht is. De praktijk is op dit moment echter weerbarstig. Ondergetekende heeft overleg gehad met mensen in de (geestelijke) gezondheidszorg, waaruit blijkt dat vanuit de dagelijkse praktijk geen oplossingen te bieden zijn. Het beste advies dat werd gegeven is om te allen tijde je medicijnpas bij je te hebben, maar in feite moet je bij een controle hopen dat je onder de gestelde grenswaardes blijft óf dat de dienstdoend agent inziet dat je niet crimineel bezig bent en dus de bon en de rijontzegging laat schieten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft laten weten gewoon te blijven handhaven zolang er geen definitief besluit ten aanzien van medicatie is genomen.

Wie meer wil weten over deze medicatie in het verkeer kan hier beginnen te lezen. Volg vooral ook de links. Het Citroën-Forum heeft ook een discussiedraadje over dit onderwerp. Let op: houd de reacties netjes en respectvol.

Tekst & foto: Penny Lane, bronnen: BNR.nl, iederin.nl, cbr.nl, knmp.nl, rijksoverheid.nl en politie.nl

© Citroën-Forum 2003 - 2018 | adverteren
Facebook