Aankondiging: Gebruiksregels Citroën-Forum.nl
RensKorevaar
> 17000 berichten
RankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRank
Avatar
Totaal aantal Berichten: 17339
Geregistreerd: 15-10-2006
Gepost: 21 november 2012 01:30 AM

Regels voor het gebruik van Citroën-Forum.nl (versie 2012-12)

Om een groot forum voor iedereen bruikbaar en gezellig te houden, zijn regels nodig. Hier kun je een handleiding vinden hoe je je dient te gedragen op het Citroën-Forum.nl. Deze versie 2012-12 wijkt inhoudelijk nauwelijks af van de versie 2006-01, maar is herschreven om een betere leesbaarheid te bereiken. Indien je vanaf 1 december 2012 berichten op dit forum plaatst, betekent dit dat je de forumregels aanvaardt. Ben je het niet met een of meerdere van deze regels eens, dan kun je via een mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) je gebruikersprofiel laten blokkeren.

1.  Aanmaken van een gebruikersprofiel
Alleen personen van 16 jaar of ouder mogen een profiel aanmaken en berichten plaatsen. Per persoon mag slechts een gebruikersprofiel worden aangemaakt. Bedenk bij het kiezen van je forumnaam dat je deze later niet meer kunt wijzigen. Kies daarom geen forumnaam die verwijst naar een bepaald Citroën-model. Als avatar kun je een foto gebruiken, maar geen bewegende beelden. Houd je onderschrift zo kort mogelijk; zorg dat dit niet langer wordt dan vier regels. Je e-mailadres en je IP-adres worden opgeslagen en kunnen worden ingezien door de administrators om de goede werking van het forum te waarborgen.

2.  Wettelijke bepalingen
Het is niet toegestaan handelingen te bespreken die bij wet verboden zijn. Hieronder vallen onder meer het overschrijden van de maximumsnelheid, het rijden op de openbare weg met een auto die niet is voorzien van een geldig kenteken en het vervalsen van een voertuigidentiteit. Houd je ook aan de auteurswet en plaats geen tekst- of beeldmateriaal dat auteursrechtelijk is beschermd.

3.  Respect voor medegebruikers
Je dient je te gedragen als een gast. Beschouw ook je medegebruikers als gast en handel daarnaar. Iedereen heeft recht op een mening en deze dient gerespecteerd te worden, want jouw mening is niet per definitie de enig juiste. Niet iedereen is even vaardig met het internet of met de forumsoftware en sommige gebruikers zijn nieuw en moeten hun weg op het forum nog vinden. Wees hen behulpzaam.

4.  Aanmaken van een topic
Voordat je een nieuw topic aanmaakt, wordt er verwacht dat je eerst moeite doet om het antwoord op je vraag in een verwant topic te vinden. Als dit er niet is, mag je een nieuw topic openen. Kies een topictitel die kort en duidelijk de inhoud weergeeft. Plaats het topic in het juiste subforum. Het aanmaken van meerdere topics met dezelfde strekking is niet toegestaan.

5.  Toegelaten onderwerpen
Maak alleen topics aan die auto’s van de merken Citroën, DS en Panhard of het technisch functioneren van dit forum betreffen. Een bijdrage in een bestaand topic dient het onderwerp van dat topic te betreffen. Uit respect voor de betrokkenen is andermans ongeval geen toegelaten onderwerp.

6.  Discriminatie, racisme, schelden en uitlokken van geweld
Discrimineren, racistische of grievende uitlatingen doen, schelden of (verbaal) geweld uitlokken is niet toegestaan. Probeer problemen op te lossen met vriendelijke woorden of zwijg als dit het beste is. Discussies over politiek of religie zijn niet gewenst op dit forum.

7.  Schokkend, aanstootgevend en pornografisch materiaal
Het communiceren van schokkend, aanstootgevend of pornografisch materiaal is niet toegestaan.

8.  Spam, reclame en andere commerciële uitingen
Spam, onbetaalde reclame en andere commerciële uitingen zijn verboden. Ook een gebruiker die zich bedrijfsmatig met Citroëns bezighoudt, maar die geen betalende adverteerder is, mag zich alleen als privépersoon en Citroën-liefhebber uiten. Voor meer informatie over zakelijke advertenties op Citroën-Forum.nl kun je e-mailcontact opnemen met .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

9.  Gebruik van de Nederlandse taal
Probeer correct Nederlands te schrijven. Vorm volledige zinnen met hoofdletters, komma’s en punten. Berichten in louter hoofdletters zijn niet toegestaan. Gebruik alleen afkortingen die algemeen gangbaar zijn en de leesbaarheid van je bericht verbeteren.

10. Citeren
Om duidelijk te maken op welke bijdrage van een andere forumgebruiker je reageert, kun je citeren. Reageer je op een lange bijdrage, citeer dan alleen het meest relevante deel. Je kunt een citaat dus inkorten, maar je mag de geciteerde tekst niet zodanig verdraaien dat de betekenis ervan verandert. Verwijder foto’s zoveel mogelijk uit je aanhaling. Het citeren van het direct voorgaande bericht is niet toegestaan.

11. Moderatie
Moderators kunnen verkeerd geplaatste topics verplaatsen. Bijdragen die niet aan de forumregels voldoen, kunnen zij sluiten of verwijderen. Bespreek nooit moderatoringrepen in de topics. Wil je de moderators informeren over de wenselijkheid tot ingrijpen, gebruik dan de knop “Melding” die rechtsboven ieder bericht staat. Denk je dat een moderator je verkeerd begrepen heeft, stuur dan een e-mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) waarin je de situatie uitlegt. Bedenk daarbij dat de moderators er niet zijn om je dwars te zitten, maar om de communicatie op het forum in goede banen te leiden. Hun inspanning en tijdsopoffering verdienen het respect van alle forumgebruikers.

12. Bezoek van het café
Ook in het forumcafé gelden de bovenstaande regels, met uitzondering van regel 5. In het café kunnen onderwerpen besproken worden die elders op het forum als off-topic gelden. In het openingsbericht van het café hangt een tegeltje met daarop nadere aanwijzingen voor het gedrag in het café.

13. Uitsluiting van het forum
Wie de forumregels overtreedt, kan van het forum uitgesloten worden. Eerdere bijdragen van de betrokken forumgebruiker worden niet gewist, daar het forum anders onleesbaar zou worden. Een uitgesloten forumgebruiker die alle forumregels alsnog wil accepteren, kan per e-mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) een verzoek indienen om opnieuw toegelaten te worden.

14. Aansprakelijkheid
Iedere forumgebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, veiligheid en rechtmatigheid van zijn bijdragen. De Stichting Citroën-Forum.nl staat niet garant voor de juistheid van door forumgebruikers gepubliceerde adviezen, noch voor de deugdelijkheid van door adverteerders aangeboden goederen en diensten. De Stichting Citroën-Forum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van op het forum geplaatste informatie. Ook de aansprakelijkheid voor schade geleden door de tijdelijke onbeschikbaarheid van het forum of van een bepaalde functionaliteit wijst de Stichting af.

15. Toepasselijk recht
Op het gebruik van het forum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het Bestuur van de Stichting Citroën-Forum.nl wenst iedereen die deze regels accepteert en naleeft een prettig verblijf op dit forum.

Doneer, zo blijven we draaien! 
Een tip voor de kalender? Een bijdrage voor de voorpagina? Schrijf .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)!

Profiel  
 
© Citroën-Forum 2003 - 2024 | adverteren
Facebook