Belgische Oude Citroën Club
erik wijngaarden
> 5000 berichten
RankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRankRank
Avatar
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003

- ID/DS D-Super
Gepost: 06 februari 2005 09:17 PM

 

B.OC.C. vzw is een vereniging, welke is opgericht op 14 september 1983, met als doel het in stand houden van oude automobielen van het merk Citroën.  Alle types zijn toegelaten voor zover ze ouder zijn dan 25 jaar.  Vooral de Traction Avant komt in onze club aan bod.

De vereniging helpt haar aangesloten leden met raad en daad om de vermeldde automobielen in een zo goed mogelijke staat te brengen en rijklaar te houden.

De club is aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (B.F.O.V. vzw).  Deze fungeert als overkoepelend orgaan voor het in stand houden van oude voertuigen en behartigt de algemene oldtimerbelangen in verband met reglementering op Europees vlak.
De aangesloten clubs kunnen hun leden laten genieten van een goedkope oldtimer groepsverzekering.

Onze dienstverlening bestaat uit:
- speciale gereedschappen aan de leden uit te lenen,
- alle mogelijke technische handboeken en informatie om en rond de
  Traction te verschaffen of te raadplegen,
- contactadressen van leveranciers voor typische Traction-onderdelen
  opzoeken en ter beschikking te stellen van onze leden,
- het uitgeven van een zeer uitgebreid en informatief clubblad,,
- organiseren van activiteiten: uitstappen, beurzen, rondritten, een
  maandelijkse babbelavond en T.A.B. (technisch advies bureau)
- kortom : een service en een interessant clubleven

Het lidgeld bedraagt voor een volledig jaar 30,00 euro - 22,50 euro vanaf 1 april - 15,00 euro vanaf 1 juli en 7,00 euro vanaf 1 oktober.  Tevens wordt een éénmalig inschrijfgeld van 8,00 euro aangerekend.

Het lidgeld kan worden voldaan op een bijeenkomst, een babbelavond of door storting op rek KBC 415-1134641-47 van “BOCC vzw”,
Marcottendreef 9, 2950 Kapellen.

Bijeenkomsten en evenementen worden aangekondigd in het kwartaalblad en per brief.

Babbelavond vindt plaats elke 2e vrijdag van de maand in de Taverne EXCELSIOR, Armand Reusensplein 11, 2930 Brasschaat, 03/651.91.57 (In de omgeving van de kerk)

T.A.B. avonden vinden plaats elke 1e en 3e maandag van de maand bij : OPDEWEERDT Emiel en Jozef, De Hoeve 3 2390 Westmalle
tel &fax; 03/312.38.76

Profiel  
 
 
 
© Citroën-Forum 2003 - 2023 | adverteren
Facebook